SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mat 28, 19)

Chrzest św. jest to oierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, w którym człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wraz z łaską uświęcającą czyni nas członkami Kościoła. Pan Jezus ustanowił chrzest św. po swym zmartwychwstaniu i polecił apostołom udzielać go innym następującymi słowami: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.; uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. (Mt 28, 19-20). Chrzest jest koniecznie potrzebny do zbawienia (daje pierwszy raz łaskę uświęcającą) i z wyraźnego rozkazu Chrystusa: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy będzie potępiony” Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to Kościół zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże wobec tych dzieci i do modlitwy za nie. Chrztu można udzielić tylko raz w życiu (wyciska na duszy niezatarte znamię) i jest on ważny nawet wtedy, gdy był przyjęty i innej wspólnocie chrześcijańskiej. W razie niebezpieczeństwa śmierci nieochrzczonego każda osoba (nawet niewierząca) może udzielić mu chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i trzykrotnie poleje wodę głowę kandydata, mówiąc: „N. (tu wymienia imię) Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Informacje na piśmie o udzielonym „chrzcie z wody” należy przekazać do parafii rodziców dziecka. Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. Dziwne wydaje się sprowadzanie roli chrzestnych przede wszystkim czy jedynie do zakresu obdarzania chrześniaka prezentami.

 

  1. Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący!!! katolicy, którzy ukończyli 16 lat, byli bierzmowaniinie i nie żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich.
  2. Chrzestni z kancelarii parafii, w której mieszkają, winni dostarczyć zaświadczenie zezwalające im na bycie chrzestnym oraz potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi św. Chrzestnymi mogą być osoby przeciwnych płci (w wyjątkowych wypadkach wystarczy jeden chrzestny). Rodzice przynoszą ze sobą metrykę urodzenia dziecka dziecka.

 

 

33 NZ

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

16. 11. – 23. 11. 2014

1.

Dziś 33 Niedziela Zwykła. Kolekta specjalna. Kolekta na pomoc w odbudowie spalonego kościoła w Sosnowcu. Za tydzień Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

2.

Katecheza dla dorosłych w środę o 19.00.

3.

W zakrystii można nabywać kalendarze i zamawiać intencje mszalne na 2015 rok.

4.

Zapraszam na tygodniowe Msze święte. W środę Msza szkolna. W piątek Msza dla młodzieży. Pamiętajmy o systematycznej Komunii św.

5.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Można zabierać gazety.

6.

Prosimy o zgłoszenia o choinkach.

7.

Do sprzątania zapraszam:

PETRYSZYN, ROGOSZ, FOLTYS, CHLUDEK.

I NIEDZIELA ADWENTU

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

30. 11. – 07. 12. 2014

 

 

I NIEDZIELA ADWENTU

30. 11. 2014

 

18.00

Za ++ rodziców WOLNY i STEFANIDES.

8.00

Za + Jerzego ROSENBERGER od koleżanek i kolegów z laboratorium Grupy Azoty.

10.00

W intencji Teresy SŁUŻAŁEK z okazji 50 urodzin.

15.00

NIESZPORY ADWENTOWE.

PONIEDZIAŁEK – 01. 12

17.30

RORATY: Dziękczynna w intencji rodziny PRENGER.

WTOREK – 02. 12.

7.00

RORATY: Za ++ Rudolfa FILUSZ pokrewieństwo ULMANN, FILUSZ i SCHREIBER.

ŚRODA – 03. 12.

17.30

RORATY: Za + Franciszka KOMOR i rodziców DROZD i KOMOR.

CZWARTEK – 04. 12.

Św. Barbary

17.30

RORATY: Za + Józefa PAŃCZYK, Annę i Michała GŁĄB.

PIĄTEK – 05. 12.

7.00

W intencji Róż Różańcowych.

17.30

RORATY: Za + Józefa KULAWIK w 9 rocznicę śmierci i żonę Marię.

SOBOTA – 06. 12.

Św. Mikołaja

8.00

 

II NIEDZIELA ADWENTU

07. 12. 2014

18.00

Za + Stanisława SZUBA i Danutę ZAWADZKĄ.

8.00

W intencji Adelajdy FILUSZ z okazji urodzin.

10.00

Za + Kazimierza SAŁEK w 7 rocznicę śmiercii ++ ZACHARCZUK, NAWROCKI, HACZYŃSKI, LEWANDOWSKI.

15.00

NIESZPORY ADWENTOWE

 

 

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

23. 11. – 30. 11. 2014

 

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA

23. 11. 2014

18.00

W intencji Elwiry GRUSZCZYŃSKIEJ z okazji urodzin.

8.00

Za + Reinholda LORENZ w 10 rocznicę śmierci.

10.00

Za + syna Piotra i męża Waltera SŁUŻAŁEK.

15.00

NIESZPORY NIEDZIELNE.

PONIEDZIAŁEK – 24. 11

18.00

Za ++ z rodzin BEDNARSKI i MAREK.

WTOREK – 25. 11.

7.00

Za ++ Paulinę i Alfreda SŁUŻAŁEK.

ŚRODA – 26. 11.

18.00

MSZA SZKOLNA: Za ++ Huberta Wiktorię SŁUPINA i Reinholda, Pawła, Jadwigę SZYNOL.

CZWARTEK – 27. 11.

7.00

Za + Henryka ROTER i pokrewieństwo.

PIĄTEK – 28. 11.

18.00

Za ++ Otylię i Leonarda FLEGEL.

SOBOTA – 29. 11.

8.00

Za ++ z rodziny WOLKE.

 

I NIEDZIELA ADWENTU

30. 11. 2014

 

18.00

Za ++ rodziców WOLNY i STEFANIDES.

8.00

Za + Jerzego ROSENBERGER od koleżanek i kolegów z laboratorium Grupy Azoty.

10.00

W intencji Teresy SŁUŻAŁEK z okazji 50 urodzin.

15.00

NIESZPORY ADWENTOWE.

 

 

 

 

 

 

33 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

16. 11. – 23. 11. 2014

33 NIEDZIELA ZWYKŁA

16. 11. 2014

18.00

Za ++ rodziców.

Za + Waltera CZERNER, rodziców i teściów.

8.00

Za ++ z rodzin PRZEZDZIENK i WESOŁY.

10.00

W intencji Franciszka i Adelajdy STEIN z okazji 50 rocznicy ślubu.

15.00

NIESZPORY NIEDZIELNE.

PONIEDZIAŁEK – 17. 11

18.00

Za + Marię KONIK męża Jana i pokrewieństwo.

WTOREK – 18. 11.

7.00

Za ++ Z rodzin MUSIOŁ i JESIONEK.

ŚRODA – 19. 11.

18.00

MSZA SZKOLNA: Za ++ z rodzin NIEUŻYŁA i PANEK.

CZWARTEK – 20. 11.

7.00

Za ++ z rodzin SZAFARCZYK i DAMBIEC.

PIĄTEK – 21. 11.

18.00

Za ++ z rodziny ULKA.

SOBOTA – 22. 11.

8.00

W intencji rodziny KOMOR.

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA

23. 11. 2014

18.00

W intencji Elwiry GRUSZCZYŃSKIEJ z okazji urodzin.

8.00

Za + Reinholda LORENZ w 10 rocznicę śmierci.

10.00

Za + syna Piotra i męża Waltera SŁUŻAŁEK.

15.00

NIESZPORY NIEDZIELNE.

32NZ

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

09. 11. – 16. 11. 2014

1.

Dziś 32 Niedziela Zwykła. Kolekta na pomoc chrześcijanom w Syrii w ramach akcji „Kościół w potrzebie”. Za tydzień kolekta na pomoc w odbudowie spalonego kościoła w Sosnowcu.

2.

Katecheza dla dorosłych w środę o 18.00.

3.

W zakrystii można nabywać kalendarze i zamawiać intencje mszalne na 2015 rok.

4.

Zapraszam na tygodniowe Msze święte. W środę Msza szkolna. W piątek Msza dla młodzieży. Pamiętajmy o systematycznej Komunii św.

5.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Można zabierać gazety.

6.

Do sprzątania zapraszam:

UNGER, KECLER, ŁASZEWSKI, KOCYBIK

32 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

09. 11. – 16. 11. 2014

32 NIEDZIELA ZWYKŁA

09. 11. 2014

8.00

Za + Eleonorę MROZEK w 20 rocznicę śmierci.

10.00

Za ++ z rodzin KOWALSKI i GABRIEL.

15.00

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH

PONIEDZIAŁEK – 10. 11

18.00

Za ++ z rodzin SZAFARCZYK i KUSZ.

Za + Jerzego ROSENBERGER w 30 dzień po śmierci.

WTOREK – 11. 11

ŚW. MARCINA Z TOURS

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

8.00

Za + Gertrudę WANIEK.

10.00

W intencji Gertrudy SŁUPINA z okazji 75 urodzin i 52 rocznicy ślubu.

ŚRODA – 12. 11.

16.00

PROCESJA ŚW. MARCINA

17.00

MSZA SZKOLNA: Za ++ z rodzin OLSZEWSKI i ŻYGADŁO.

CZWARTEK – 13. 11.

7.00

Za ++ z rodzin ZEMELKA MALERCZYK.

PIĄTEK – 14. 11.

18.00

Za + Romana OLSZOK.

SOBOTA – 15. 11.

8.00

Za + Gertrudę LOS w 96 urodziny.

33 NIEDZIELA ZWYKŁA

16. 11. 2014

18.00

Za + Waltera CZERNER, rodziców i teściów.

8.00

Za ++ z rodzin PRZEZDZIENK i WESOŁY.

10.00

W intencji Franciszka i Adelajdy STEIN z okazji 50 rocznicy ślubu.

15.00

NIESZPORY NIEDZIELNE.