Św. Urban

Urban I – święty Kościoła katolickiego, papież w okresie od 222 do 230.

PATRON DUCHOWEGO WZROSTU.

Wzmiankowany jest przez Euzebiusza w jego historii oraz imię jego wymienione jest w Coemeterium Callisti, ale o jego życiu niewiele wiadomo.

Jego ojciec miał na imię Poncjan i był Rzymianinem. Za pontyfikatu Urbana I panował cesarz Aleksander Sewer (222-235) i był to czas wolny od prześladowań.

W brewiarzu katolickim mówi się o licznych nawróconych, między którymi są św. Cecylia, jej mąż św. Walerian i jego brat św. Tyburcjusz.

Według podania św. Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra. Uważany jest za męczennika,

zginął 23 maja przez ścięcie głowy, a pogrzebany został na Coemetarium Praetextati, jednak nie znajduje to potwierdzenia w źródłach.

Na miejscu męczeństwa św. Cecylii, na Trastevere, kazał zbudować kościół w którym spoczywają szczątki patronki muzyki.

Według Martyrologium św. Hieronima został pochowany na w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia.

Znaleziono tam płytę grobową z jego imieniem zapisanym greckimi literami.W średniowieczu w związku z rozwojem kultury agrarnej był jednym z najbardziej popularnych świętych.

W jego dzień błogosławiono pola. Jest patronem winiarzy, winnej latorośli, ogrodników, dobrych urodzajów.

Przedstawiany jest z w szatach pontyfikalnych i tiarze, a jego atrybutami są: kielich, krucyfiks, księga, miecz, winne grono, winne grono na księdze.

MISJE ŚWIETE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

12. 05. – 19. 05. 2013

1.

Dziś Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Za tydzień Zesłanie Ducha Świętego. Przeżywamy Nowennę do Ducha Świętego.

2.

Za tydzień rozpoczynamy MISJE PARAFIALNE. To czas szczególnej obecności pośród nas Chrystusa Odkupiciela, który będzie kierować swoje wezwanie: „Czas się wypełnił i bliskie Jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Temat naszych Misji : „WIARĘ USTRZEC”.

3.

Przeżywamy miesiąc maj poświęcony NMP. Zapraszam na codzienne Nabożeństwa majowe. Przedstawiamy Maryi nasze prośby w naszych intencjach.

4.

Zachęcam młodzież do wyjazdu do Lednicy 1 czerwca. Ostatnie wezwanie.

Do sprzątania zapraszam: CHLUDEK, DEMBOŃCZYK, KOWALIK, CZARTORYSKI, KALINOWSKI.

MISJE ŚWIETE

MISJE ŚWIĘTE CZAS ODNOWY

„WIARĘ USTRZEC”

Misje święte to czas szczególnej obecności pośród nas Chrystusa Odkupiciela, który będzie kierować swoje wezwanie: „Czas się wypełnił i bliskie Jest Królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”(Mk 1,14). Wprawdzie jest On wśród nas nieustannie obecny, lecz ta Jego obecność podczas Misji będzie zapewne bardziej

dostrzegalna w posłaniu przybywających do nas misjonarzy. Misje święte będą więc zmierzać przede wszystkim:

– do nowego odczytania przykazań Bożych;

– do znalezienia odpowiedzi na dręczące pytania;

– do utwierdzenia naszej wiary;

– do pogłębienia chrześcijańskiej miłości bliźniego w rodzinie, sąsiedztwie i pracy

– do wzmocnienie naszej nadziei w życie wieczne.

Gorąco zapraszamy Was wszystkich na Misje święte. Zapraszamy Was, szczerze wierząc, abyście pogłębili Waszą wiarę; Was,

powątpiewających, abyście znaleźli odpowiedź na pytanie związane z sensem życia; Was, niewierzących, abyście nawrócili się i uwierzyli Chrystusowi

i Jego Ewangelii. Czas Misji jest czasem zatrzymania się, zadumy i refleksji. To nowa, kolejna, czasem już ostatnia szansa, jaką daje Bóg.

Was wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszych Misji świętych.

Misjom przewodniczą Ojcowie Redemptoryści z Krakowa:

O. Mirosław LIPOWICZ

O. Zbigniew MAJEWSKI

MISJE ŚWIETE

ŚRODA – 22. 05.

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA WIARY W ZYCIE WIECZNE

8.00

Za ++ Paulinę i Alfreda SŁUŻAŁEK.

16.00

SPOTKANIE DLA DZIECI.

18.00

Za + Żonę Ernę GORNIK, Jana Annę Helenę Franciszka KUBIEC, Heiko WIECZOREK.

20.30

MAJÓWKA I APEL MARYJNY.

CZWARTEK 23. 05.

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA

8.00

Za + Weronikę PIERUSZKA w 1 rocznicę śmierci i ++ PIERUSZKA, FOLTYN.

16.00

MSZA SWIĘTA DLA DZIECI.

W intencji dzieci naszej parafii.

 

18.00

Za + Krystynę SZUBA.

Za ++ BARTON, PLANETORZ i pokr.

19.00

SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY.

20.30

MAJÓWKA I APEL MARYJNY.

PIĄTEK 24. 05.

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ OPOWIEDZENIA SIĘ ZA CHRYSTUSEM

8.00

MSZA ŚW. DLA CHORYCH I STARSZYCH.

O łaskę wiary i dary Ducha Świętego w pewnej intencji.

 

18.00

Za + ojca i męża Pawła WOJTALA, rodziców teściów, siostrę i brata.

POŚWIĘCENIE KRZYŻA MISYJNEGO.

20.30

MAJÓWKA I APEL MARYJNY.

SOBOTA 25. 05.

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH

8.00

Za + Józefa LISZKĘ w 30 dzień po śmierci.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MAŁŻEŃSTW

18.00

Za + Norberta POLACZEK, Rafała MANEK pokrewieństwo POLACZEK i BARTOŃ.

19.15

MAJÓWKA I APEL MARYJNY.

NIEDZIELA TRÓJCY ŚW. ODPUST ŚW.

URBANA

26. 05. 2013

8.00

W intencji Aleksandry i Adriany GRUSZCZYŃSKI z okazji 18 urodzin.

11.00

SUMA ODPUSTOWA: ZA PARAFIAN.

15.00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

MISJE ŚWIETE

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

„WIARĘ USTRZEC”

19. 05. – 26. 05. 2013

NIEDZIELA

ZESŁANIA DUCHA ŚW.

19. 05. 2013

18.00

W intencji Pawła SŁUPINA z okazji urodzin.

W intencji Władysława i Małgorzaty PAJĄK z okazji 25 rocznicy ślubu.

8.00

Za + Henryka CHLUDEK, rodziców i pokrewieństwo CHLUDEK, GRUSZKA, FRANICA.

W intencji rodziny Bernardina JENDEREK.

10.00

Za + Brygidę KOSTKA w 50 urodziny, Waleskę i Jana DEMBOŃCZYK.

Za + Antoniego KOZUPA i ++ Gotfryda i Michaelę FLEGEL.

W intencji bierzmowanej młodzieży.

19.00

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.

PONIEDZIAŁEK – 20. 05

MISYJNY RACHUNEK SUMIENIA

8.00

Za + Józefa PRAGŁOWSKIEGO od przyjaciół, syna Krzysztofa z Łodygowic.

16.00

SPOTKANIE DLA DZIECI.

18.00

Za + Monikę MACZEK od koleżanek i przełożonych z pracy SP.ZOZ.

Za + Klarę MITULA w 30 dzień po śmierci.

19.00

NAUKA STANOWA DLA KOBIET.

20.30

MAJÓWKA I APEL MARYJNY.

WTOREK 21. 05.

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ

POJEDNANIA

 

8.00

Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci i wnuków WOLKE i PUSZEJDU.

NAUKA STANOWA DLA WDÓW,

WDOWCÓW I SAMOTNYCH.

18.00

Za ++ Alfreda, Krystynę HERICH i pokrewieństwo.

Za ++ LORENC i FILUSZ.

19.00

NAUKA STANOWA DLA MĘŻCZYZN.

20.30

MAJÓWKA I APEL MARYJNY.

Wniebowstąpienie

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

12. 05. – 19. 05. 2013

NIEDZIELA

WNIEBO

WSTĄPIENIA

12. 05. 2013

8.00

Za + Stefanię BARTECZKO.

10.00

Za + Joannę JACKIEWICZ w 2rocznicę śmierci.

15.00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

PONIEDZIAŁEK – 13. 05

17.30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

W intencji Anny SIKORSKIEJ z okazji 18 urodzin.

WTOREK 14. 05.

Św. Macieja Ap.

7.00

Za + Waleskę DEMBOŃCZYK i ++ LORENC, DEMBOŃCZYK.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

ŚRODA – 15. 05.

17.30

MSZA SZKOLNA: W intencji rodziny WANIEK.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

CZWARTEK 16. 05.

Św. Andrzeja Boboli

17.30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

Za ++ ŚCIERMOCH, WERNER, KSINKSIK, WOJKOWSKI, DUC i pokrewieństwo.

PIĄTEK 17. 05.

17.30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

Za + Elżbietę GORNIK w 1 rocznicę śmierci, męża Roberta syna Henryka i pokrewieństwo PANDER i GORNIK.

SOBOTA 18. 05.

10.00

W intencji Jerzego PETRYSZYN w 60 urodziny.

CHRZEST: Maksymilian DEMBOŃCZYK.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

Wniebowstąpienie

PO  CO   ŻYJEMY?????
JAKI JEST CEL ŻYCIA???????

WNIEBOWSTĄPIENIE DAJE ODPOWIEDŹ:
CLEM JEST KRÓLESTWO ZMARTWYCHWSTAŁEGO!!!!!

VI Niedziela Wielkanocna

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

05. 05. – 12. 05. 2013

1.

Dziś VI Niedziela Wielkanocna. Za tydzień Wniebowstąpienie Pańskie.

2.

W poniedziałek, wtorek i środę Dni Krzyżowe. W poniedziałek spotykamy się o 17.30 przy krzyżu przy ul. Stromej. W środę przy krzyżu na ul. Gierałtowskiej. Proszę o troskę o kapliczki przydrożne.

3.

Przeżywamy miesiąc maj poświęcony NMP. Zapraszam na codzienne Nabożeństwa majowe. Przedstawiamy Maryi nasze prośby w naszych intencjach.

4.

Zachęcam do zamawiania intencji na Misje święte19-26. 05.

5.

Zachęcam młodzież do wyjazdu do Lednicy 1 czerwca.

6.

Do sprzątania zapraszam: ULKA, SZAFARCZYK, CEBULAK, DEMBOŃCZYK.

VI Niedziela Wielkanocna

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

05. 05. – 12. 05. 2013

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

05. 05. 2013

8.00

Za ++ Zofię Franciszka KOWALSKI i pokrewieństwo.

10.00

Do św. Floriana za strażaków.

15.00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

PONIEDZIAŁEK 06. 05

Św. Filipa i Jakuba Ap.

17.30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE NA UL. STROMEJ.

Za + Maksymiliana JANIK w 1 rocznicę śmierci i ++ z rodzin SKIBA i JANIK.

WTOREK 07. 05

7.00

Za + Henryka ROTER i pokrewieństwo.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

ŚRODA 08. 05

Św. Stanisława Bpa

17.30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE NA UL. GIRAŁTOWSKIEJ.

MSZA SZKOLNA: Za ++ Marię i Józefa PRÓBA.

CZWARTEK 09. 05

17.30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

W intencji Krzysztofa KOŁODZIEJSKIEGO z okazji 70 urodzin.

PIĄTEK 10. 05

17.30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

W intencji Joanny KUSZ w 85 urodziny.

SOBOTA 11. 05

10.30

SAKRAMENT BIERZMOWANIA WIĘKSZYCE.

WNIEBO

WSTĄPIENIE

12. 05. 2013

18.00

Za + Bertholda KINNERT w 1 rocznicę śmierci.

8.00

Za + Stefanię BARTECZKO.

10.00

Za + Joannę JACKIEWICZ w 2 rocznicę śmierci.

15.00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.