3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

08. 03. – 15. 03. 2015

1.

Dziś III Niedziela Wielkiego Postu. Dziś kolekta do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Za tydzień kolekta specjalna.

2.

Zapraszam na nabożeństwa wielkopostne. W piątek Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych. W niedzielę Gorzkie Żale.

3.

W poniedziałek po Mszy św. spotkanie organizacyjne pielgrzymów do Ziemi Świętej.

4.

Proszę o zgłoszenia chętnych, którzy przyjmą do domu na klika noclegów ministrantów z zaprzyjaźnionej parafii w Neustadt.

5.

W środę Parafialny Klub Dyskusyjny o 19.00.

6.

Zapraszam na Msze Święte w tygodniu. Pamiętajmy o systematycznej Komunii Świętej. W ciągu tygodnia okazja do spowiedzi.

7.

Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

8.

Do sprzątania zapraszam:

RYPAŁA, KECLER, SIKORSKA.

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

16. 03. – 26. 03. 2015

 

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

22. 03. 2015

 

18.00

Za ++ Jana i Klaudiusza KUBIEC.

8.00

Za ++ rodziców TŁUCZYKONT i SOBEK.

10.00

W intencji LKS Reńska Wieś na rozpoczęcie sezonu.

CHRZEST: Bartosz WALA.

15.00

GORZKIE ŻALE.

PONIEDZIAŁEK – 23.03.

18.00

W intencji Gertrudy JONDERKO z okazji 80 urodzin.

WTOREK – 24. 03.

7.00

Za + męża Józefa CHLUDEK i pokrewieństwo MORAWIEC i CHLUDEK.

ŚRODA – 25. 03.

ZWIASTOWANIE NMP

18.00

MSZA SZKOLNA: Za ++ z rodzin SZAFARCZYK, GREGER, CEBULAK.

CZWARTEK – 26. 03.

7.00

 

PIĄTEK – 12. 03.

17.30

DROGA KRZYŻOWA.

18.15

Za ++ z rodzin MAREK i FLEGEL.

Za + Mariana NIEZGODĘ.

SOBOTA – 13. 03.

8.00

Za + Alfreda KUKIEŁKA rodziców, pokrewieństwo FILUSZ i KUKIEŁKA.

 

NIEDZIELA PALMOWA

29. 03. 2015

 

18.00

Za + Erwina JASKÓŁKĘ w 30 dzień po śmierci.

8.00

Za + Waltera SŁUŻAŁEK syna Piotra i pokrewieństwo.

10.00

Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary KUBERA z okazji 80 urodzin.

15.00

GORZKIE ŻALE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

15. 03. – 22. 03. 2015

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15. 03. 2015

 

18.00

Za + Genowefę PRZEZDZIENK w 15 rocznicę śmierci.

8.00

Za ++ męża Bronisława GERMAŃSKIEGO

w 2 rocznicę śmierci.

10.00

Za ++ Brygidę KOSTKA w 3 rocznicę śmierci.

15.00

GORZKIE ŻALE.

PONIEDZIAŁEK – 16.03.

18.00

Za ++ z rodzin HEIDRICH, MROZIK, CHLUDEK.

WTOREK – 17. 03.

7.00

Za + ojca Stanisława BIELAK w 15 rocznicę śmierci.

ŚRODA – 18. 03.

18.00

MSZA SZKOLNA: Za ++ rodziców Michaelę i Waltera FLEGEL.

CZWARTEK – 19. 03.

Św. Józefa

7.00

Do św. Józefa w intencji budowniczych kościoła i Józefów.

PIĄTEK – 20. 03.

17.30

DROGA KRZYŻOWA.

18.15

Za + Józefa KALA i ++ z rodzin KALA, DAMBIEC.

SOBOTA – 21. 03.

8.00

W intencji rodziny Kandziora.

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

22. 03. 2015

 

18.00

Za ++ Jana i Klaudiusza KUBIEC.

8.00

Za ++ rodziców TŁUCZYKONT i SOBEK.

10.00

W intencji LKS Reńska Wieś na rozpoczęcie sezonu.

CHRZEST: Bartosz WALA.

15.00

GORZKIE ŻALE.

 

 

 

 

 

 

 

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

08. 03. – 15. 03. 2015

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

08. 03. 2015

8.00

W INTENCJI KOBIET NASZEJ PARAFII.

10.00

W intencji Pawła SKRZYPEK z okazji 80 urodzin.

15.00

GORZKIE ŻALE.

PONIEDZIAŁEK – 08.03.

18.00

Za ++ Małgorzatę i Piotra NORDWIG, Leona Martę KOMOR i pokrewieństwo.

WTOREK – 09. 03.

7.00

Za + Huberta SZAFARCZYK.

ŚRODA – 10. 03.

18.00

MSZA SZKOLNA: Za ++ z rodziny SMYKAŁA.

CZWARTEK – 11. 03.

7.00

O uzdrowienie pokoleniowe w rodzinie.

PIĄTEK – 12. 03.

17.30

DROGA KRZYŻOWA.

18.15

Za + Artura NOLL w dniu urodzin.

Za + Jadwigę BRUNAGIEL w 30 dzień po śmierci.

SOBOTA – 13. 03.

8.00

W intencji Gertrudy FELBER z okazji 90 urodzin.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15. 03. 2015

18.00

Za + Genowefę PRZEZDZIENK w 15 rocznicę śmierci.

8.00

Za ++ męża Bronisława GERMAŃSKIEGO

w 2 rocznicę śmierci.

10.00

Za ++ Brygidę KOSTKA w 3 rocznicę śmierci.

15.00

GORZKIE ŻALE.

SAKRAMENT POKUTY

SAKRAMENT POKUTY

 

 

Sakrament spowiedzi został ustanowiony przez Jezusa, który władzę odpuszczania grzechów dał Apostołom, a oni przekazali je kapłanom.

Jezus powiedział do Apostołów: ‘Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane’ (por. KKK 1461-1462).

Przystępując do spowiedzi należy wyznać swoje grzechy przed kapłanem, który w imieniu Boga nam je odpuszcza. Mówi on: „JA ODPUSZCZAM CI GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO

Przez grzech człowieka rozumiemy wykroczenie przeciw rozumowiprawdzie i prawemu sumieniu. Jest brakiem prawdziwej miłości do Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę ludzką człowieka. Jest obrazą Pana Boga,nieposłuszeństwem i buntem względem Niego. Grzech niszczy w nas życie Boże i rani cały Kościół. Grzech jest ‚miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga‚ (por. KKK 1849-1850).

Najważniejszą pomocą w przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania, jest szczera,otwarta wytrwała modlitwa do Ducha Świętego, który przychodzi i objawia nam prawdę o nas samych. Poza moditwą nie można zapominać o wiedzy, którą można zdobyć dzięki odpowiedniej lekturze, która z kolei będzie wyczulała nasze sumienie na sprawy naszej moralności, a co za tym idzie będzie formowała nasze życie duchowe

Praktyczną pomocą, aby dobrze przeżyć spowiedź są warunki dobrej spowiedzi. Oto one: 

  1. rachunek sumienia – zaczynając od modlitwy do Ducha Świętego przechodzi się do przypomnienia sobie wszystkich popełnionych grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia należy przygotować w świetle słowa Bożego. Najbardziej nadają się do tego teksty, których należy szukać w Dekalogu i w katechezie moralnej Ewangelii i Listów Apostolskich: w Kazaniu na Górze i pouczeniach apostolskich (KKK 1454).Pomocą mogą być także modlitewniki z zamieszczonym rachunkiem sumienia. Warto odpowienią ilość czasu spędzić nad rachunkiem sumienia, aby później mieć poczucie, że wszystkie grzechy zostały wyznane. Gdy ktoś się boi, że czegoś zapomni, może sobie wynotować grzechy na kartce i z nią przyjść do kapłana.
  2. żal za grzechy – jest to ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości (KKK 1451). Żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce wśród aktów człowieka przystępującego do spowiedzi.
  3. mocne postanowienie poprawy – jest integralnie złączone z żalem za grzechy. Chodzi oszczerą wolę poprawy i przemiany życia, o pragnienie nawrócenia, konkretnego i trwałego. Dokonuję ono na płaszczyźnie decyzji i deklaracji wobec Boga oraz praktycznie w usunięciu wszystkich okoliczności i trwałych sytuacji, które pomagają w grzechu np. gdy ktoś chce skończyć z kradzieżą, musi opuścić gang, jeśli do niego należy; gdy ktoś chce żyć w czystości musi uregulować sprawę zamieszkania z partnerem przed ślubem.
  4. szczera spowiedź – wyznanie grzechów wobec kapłana jest istotnym elementem sakramentu spowiedzi. Wyznanie ma być szczerejasne i pełne (wszystkie grzechy od ostatniej dobrej spowiedzi, nawet gdyby ona była wiele lat temu). Choć wyznaniu niektórych grzechów może towarzyszyć poczucie wstydu i strachu, należy jednak przemóc się wewnętrznie i podjąć ten trud. Do ważności spowiedzi należy wymienienie wszystkich grzechów śmiertelnych, które się pamięta, a nie tylko wybranych.
  5. zadośćuczynienie – krótko mówiąc jest to naprawienie szkody jaką przez grzech wyrządziło się bliźniemu, np w przypadku kradzieży oddanie skradzionej rzeczy lub w inny sposób wynagrodzenie pokrzywdzonej osobie. Na płaszczyźnie wewnętrznej zadośćuczynieniem jestodprawienie pokuty zadanej przez spowiednika.

Pan Bóg w spowiedzi naprawia relację między sobą grzesznikiem, daje łaskę uświęcającą, leczy rany zadane przez grzech, a także daje człowiekowi Ducha Świętego, aby ten mógł żyć pełnią życia.

 

 

 

2 NIEDZ. W. POSTU

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

01. 03. – 08. 03. 2015

1.

Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. Kończymy odnowienie Misji świętych.

„Bóg zapłać” O. Mirosławowi. Kolekta dziś na klasztor O.O Redemptorystów. Za tydzień kolekta do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”.

2.

Zapraszam na nabożeństwa wielkopostne. W piątek Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych. W niedzielę Gorzkie Żale.

3.

„Bóg zapłać” za piękne przeżycie Parafialnej Drogi Krzyżowej. Za waszą piękną obecność, strażakom za organizację trasy, panom od nagłośnienia, ministrantom.

4.

W tym tygodniu I czwartek i piątek miesiąca.

5.

Zapraszam na Msze Święte w tygodniu. Pamiętajmy o systematycznej Komunii Świętej. W ciągu tygodnia okazja do spowiedzi.

6.

Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

  7.

Do sprzątania zapraszam:

PŁOSZCZYCA, CZERNER, DAMBOŃ, DAMBOŃ.