XII NIEDZIELA PAPIESKA

12 NIEDZIELA PAPIESKA

„Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia” – 7250 – hasło „POMOC”