10 PRZYKAZAŃ

JAK WYCHOWYWAC RASOWYCH CHULIGANOW

(10 PRZYKAZAŃ DLA RODZICÓW)

1. OD WCZESNYCH LAT NALEŻY DZIECKU DĄĆ WSZYSTKO, CZEGO TYLKO PRAGNIE.

2. TRZEBA ŚMIAC SIĘ Z JEGO NIEPRZYZWOITYCH I GRUBIAŃSKICH SŁÓW. BĘDZIE SIĘ UWAŻAĆ ZA MĄDRE I DOWCIPNE.

3. NALEŻY JE ODGRADZAĆ OD WSZELKICH WPŁYWÓW RELIGIJNYCH . ŻADNEJ WZMIANKI O BOGU. NIE POSYŁAĆ NA RELIGIĘ, NIE NAKŁANIAĆ DO KOŚCIOŁA. GDY DOROŚNIE, SAMO WYBIERZE SOBIE RELIGIĘ, ŚWIATOPOGLĄD.

4. NIE WOLNO MOWIC DZIECKU, ŻE ŹLE POSTĘPUJE. NIGDY! BIEDACTWO, GOTOWE NABAWIC SIĘ KOMPLEKSU WINY. ILE SIĘ NACIERPI W PRZEKONANIU, ŻE CAŁE SPOŁECZENSTWO JE PZEŚLADUJE.

5. KONSEKWENTNIE RÓBCIE WSZYSTKO ZA DZIECKO. GDY POROZRZUCA SWOJE RZECZY, SAMI PODNIEŚCIE JE I POŁOŻCIE NA SWOIM MIEJSCU. W TEN SPOSOB NABIERZE PZEKONANIA, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TO, CO ZROBI NIE SPOCZYWA NA NIM, LECZ NA OTOCZENIU.

6. POZWALAJCIE DZIECKU WSZYSTKO CZYTAC, WSZYSTKO OGLĄDAÓ W TELEWIZJI, WSZYSTKIEGO SPROBOWAĆ. TYLKO W TAKI SPOSÓB NABIERZE DOŚWIADCZENIA I POZNA CO JEST DLA NIEGO DOBRE, A CO ZŁE.

7. KŁÓĆCIE SIĘ ZAWSZE W JEGO OBECNOŚCI. GDY WASZE MAŁŻEŃSTWO SIĘ ROZLECI, DZIECKO NIE BĘDZIE ZASZOKOWANE.

8. DAWAJCIE IM TYLE PIENIĘDZY, ILE ZECHCE. NIECH NIE MUSI ICH ZARABIAC. BYŁOBY RZECZĄ TRAGICZNĄ GDYBY MUSIAŁO SIĘ TAK MĘCZYC, JAK WY KIEDYŚ.

9. ZASPOKAJAJCIE WSZYSTKIE JEGO ŻYCZENIA. NIECH UŻYWA TRUNKÓW I NARKOTYKÓW, MA WSZYSTKIE WYGODY. GDYBY ODCZUWAŁO JAKIŚ BRAK, NIE BĘDZIE SOBĄ STANIE SIĘ CZŁOWIEKIEM NERWOWYM, OBDARZONYM KOMPLEKSAMI.

10. STAWAJCIE ZAWSZE W OBRONIE DZIECKA. OBOJĘTNIE Z KIM POPADNIE W KONFLIKT Z POLICJĄ NAUCZYCIELAMI CZY SĄSIADAMI. NIE WOLNO DOPUŚCIĆ BY MU KTOŚ WYRZĄDZIŁ KZYWDĘ. TYLKO ONO MOŻE BEZKARNIE KZYWDZIĆ INNYCH, POCZYNAJĄC OD BABCI, KOLEGOW, ITP.


JEŚLI MIMO TAKIEJ WOLNOŚCI I PRZYWILEJÓW, JEŚII MIMO TYLU DOWODÓW WASZEJ MIŁOŚCI, DZIECKO WAM SIĘ UDA I NIE WYROŚNIE Z NIEGO CHULIGAN, TO NIE POTRZEBUJECIE WINIĆ SAMYCH SIEBIE. ZROBILIŚCIE SAMI CO TYLKO SIĘ DAŁO, ABY JE ZEPSUĆ. PO PROSTU DZIECKO NIE ZROZUMIAŁO WASZEGO POŚWIĘCENIA.

POLICJA W HOUSTON, TEKSAS USA