25.03-01.04

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

25. 03. – 01. 04. 2012

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

25. 03. 2012

8.00

Za ++ SZAFRACZYK GREGER i pokrewieństwo.

10.00

Za + Waltera SŁUŻAŁEK i syna Piotra.

15.00

GORZKIE ŻALE.

PONIEDZIAŁEK 26. 03

Zwiastowanie NMP

18.00

Za + ojca Stanisława BIELAK w 11 rocznicę śmierci..

WTOREK 27. 03

7.00

Za + Horsta MOWIŃSKI w 1 rocznicę śmierci.

ŚRODA 28. 03

18.00

MSZA SZKOLNA: Za + Alfreda KUKIEŁKA, rodziców i pokrewieństwo.

CZWARTEK 29. 03

7.00

Za + Józefa CHLUDEK i pokrewieństwo MORAWIEC, FRANICA.

PIĄTEK 30. 03

17.30

DROGA KRZYZOWA.

Za ++ Gerarda Emilię MAREK i Gotfryda FLEGEL.

SOBOTA 31. 03

8.00

Za * ks. Artura jego matkę Zuzannę i Agatę

++ pokrewieństwo SLUPINA, MICHALSKI, WOŁOWSKI.

NIEDZIELA PALMOWA

01. 04. 2012

18.00

W intencji Ewy MROZEK z okazji urodzin.

8.00

Za + Mariana NIEZGODA w 6 rocznicę śmierci.

10.00

W intencji klubu LKS Reńska Wieś na rozpoczęcie sezonu.

15.00

GORZKIE ŻALE.