3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

WYPĘDZENIE KUPCZĄCYCH ZE ŚWIĄTYNI