BÓG SIE RODZI MOC TRUCHLEJE!!!!!!

W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę,
niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi,

niech się umocni nadzieją na cały

Nowy 2012 Rok!