IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ZAPOWIEDŹ KRZYŻA – RATUNKU DLA LUDZKOŚCI