NIEDZIELA KUSZENIA

Kuszenie Jezusa


Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i Duch prowadził Go po pustyni przez czterdziesci dni.Był tam kuszony przez diabła. W tych dniach nic nie jadł i po ich upływie był głodny.

Wtedy powiedział do Niego diabeł: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem”. Jezus mu odpowiedział: “Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek.

Następnie wyprowadził Go wysoko i w jednej chwili pokazał Mu wszystkie królestwa świata. Powiedział do Niego diabeł: “Dam Ci tę całą władzę i jej przepych, ponieważ mnie ona została powierzona i

mogę ją dać komu chcę. Jeśli więc oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje”. Na to Jezus mu odpowiedział: “Napisano: Panu Bogu twemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego bedziesz czcił”.

Wtedy zaprowadził Go do Jeruzalem i postawił na szczycie świątyni. Powiedził do Niego: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć sie w dół. Przecież napisano: Swoim aniołom wyda polecenie o Tobie,

żeby Cię strzegli, oraz: na rękach będa Cię nosić, abyś nie uraził o kamień swojej nogi”. Jezus mu odparł: “Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana twego Boga”.

Gdy diabeł skończył Go kusić, odstapił od Niego aż do czasu.     


Ewangelia wg Św. Łukasza, 4, 1-13