NIEDZIELA PALMOWA

TRIUMFALNY WJAZD DO JEROZOLIMY

 

Hosanna Synowi Dawida. Oto król na żrebięciu oslicy