OKTAWA WIELKNOCNA

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

09. 04. – 15. 04. 2012

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

09. 04. 2012

8.00

Za ++ KECLER, KRZYWIK.

10.00

ZA PARAFIAN.

WTOREK 10. 04.

OKTAWA WIELKANOCNA

7.00

W intencji Eryki BUGIEL z okazji 80 urodzin.

ŚRODA 11. 04.

OKTAWA WIELKANOCNA

18.00

Za + Pawła KOWALSKIEGO i ++ KOWALSKI POLACZEK.

Za + Erykę WIECZOREK w 30 dzień po śmierci.

CZWARTEK 12. 04.

OKTAWA WIELKANOCNA

7. 00

Za ++ ZEMELKA, CHLUDEK.

PIĄTEK 13. 04.

OKTAWA WIELKANOCNA

18.00

Za ++ HERICH i LISZKA.

Za + Brygidę KOSTKA w 30 dzień po śmierci.

SOBOTA 14. 04.

OKTAWA WIELKANOCNA

8.00

W intencji Eryki CIEŚLIK w 70 rodziny do B. Op.

NIEDZIELA

MIŁOSIERDZIA

15. 04. 2012

18.00

Za + Józefa SIMON rodziców pokrewieństwo

BUGIEL, SIMON, BICH.

8.00

W intencji rodziny KOWALSKI do B. Op.

10.00

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIETEJ.

15.00

NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE.