POPIELEC

POSYPUJEMY GŁOWY POPIOŁEM
BO Z PROCHU EJSTEŚMY I W PROCH SIE OBRÓCIMY.