Sympozjum “Diakonat stały w służbie Kościoła lokalnego “

Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza do udziału w sympozjum na temat: “Diakonat stały w służbie Kościoła lokalnego”, które odbędzie się 18 maja 2011 r. w gmachu Wydziału Teologicznego UO – Opole, ul. Drzymały 1a, sala nr 25.
Sympozjum jest otwarte dla wszystkich, serdecznie zapraszamy zwłaszcza kapłanów i ewentualnych kandydatów zainteresowanych diakonatem stałym.
Program:
  • 9.00 – Wprowadzenie
  • 9.15 – Diakonat stały w starożytności chrześcijańskiej i po II Soborze Watykańskim –dr hab. M. Marczewski (Lublin)
  • 9.45 – Dlaczego stały diakonat w diecezji – uzasadnienie teologiczne – bp prof. dr hab. A. Czaja
  • 10.15 – Formacja intelektualna i pastoralna diakonów stałych w Kościele powszechnym – ks. prałat dr hab. R. Selejdak (Rzym)
  • 11.00 – przerwa
  • 11.30 – Wprowadzenie stałego diakonatu w diecezji opolskiej (modele formacyjne) – ks. prof. dr hab. H. J. Sobeczko
  • 12.00 – Moja posługa stałego diakona (świadectwo) – diakon Christian Gawenda (Kolonia).
  • 12.40 – Dyskusja
  • 13.00 – Podsumowanie i zakończenie sympozjum.