TRÓJCA ŚWIĘTA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

03. 06. – 10. 06. 2012

1.

Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.

2.

„Bóg zapłać” za dobre przygotowanie się do Uroczystości odpustowej w sposób zewnętrzny i duchowy także za piękne przeżycie Festynu parafialnego.

3.

„Bóg zapłać” strażakom za zorganizowanie się w kwestii baldachimu i asysty, młodzieży, delegacjom ze sztandarami. „Bóg zapłać”, naszej Radzie Parafialnej, ZP „Caritas”, organistkom, kościelnym, ministrantom. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania przyjęcia dla księży. Wszystkim razem i każdemu z osobna.

4.

„Bóg zapłać” za udział w procesji św. Urbana.

5.

W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z tej okazji przyozdabiamy okna i domy symbolami eucharystycznymi i papieskimi. To nasze publiczne świadectwo wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Nie pozwólmy zwyciężyć zniechęceniu i lenistwu. Zapraszam wszystkich na procesję, to trud, wysiłek i ofiara dla Jezusa Chrystusa. Proszę o przygotowanie ołtarzy. Proszę także o przygotowanie sztandarów, baldachimu, dzieci I komunijnych i rocznicowych, dzieci z kwiatami, aby każdy stan i wspólnota były reprezentowane.

6.

Rozpoczynamy Oktawę Bożego Ciała.

7.

Proszę o pozbieranie przez dzieci płatków kwiatów przy kościele.

8.

Jutro Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny.

9.

Do sprzątania zapraszam: DAPA, BULA, DZIENDZIOŁ, KOŁODZIEJSKI.