WIELKI CZWARTEK

BIERZCIE I JEDZCIE TO JEST CIAŁO MOJE…

 

 

BIERZCIE I PIJCIE TO JEST KREW MOJA…

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

Modlitwa o drugą młodość dla babci i dziadka

Niech to wiedzą wszyscy Święci:
Kocham dziadków bez pamięci!
Kocham bez opamiętania,
Miłość mnie do tego skłania.

Bo jak ich nie kochać, skoro
Na kolana często biorą,
Podkarmiają pychotkami
I chętnie się bawią z nami?

Wyproś, święty Joachimie*,
Dla nich młodość: drugą, trzecią,
Bo ogromnie są potrzebni
Swoim wnukom oraz dzieciom.

Wyproś dla nich drugą młodość,
Chęć do żartów, dobre zdrowie.
Byłeś dziadkiem, a więc chyba
mogę polegać na tobie?