11-18.03

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

11. 03. – 18. 03. 2012

1.

Dziś III Niedziela Wielkiego Postu, „NIEDZIELA ŚWIĄTYNI”. Przesuwamy w Wielkim Poście akcent z postu na inne praktyki pokutne. To czas przygotowania do Wielkiej Nocy. Do Wielkanocy obowiązuje czas powstrzymywania się od udziału w zabawach zgodnie z IV przykazaniem kościelnym. Parafialne postanowienie wielkopostne: przyjmowanie Komunii Świętej.

2.

W poniedziałek krótkie spotkanie Rady Parafialnej.

3.

Zapraszam na nabożeństwa wielkopostne. W piątek Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych. W niedzielę Gorzkie Żale.

4.

W czwartek rozpoczynamy WIELKOPOSTNE REKOLKCJE PARAFIALNE, którym przewodniczy

O. Krystian PIECZKA franciszkanin z Góry św. Anny.

5.

Zapraszam na Msze Święte w tygodniu. Pamiętajmy o systematycznej Komunii Świętej. W ciągu tygodnia okazja do spowiedzi.

6.

Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

7.

Do sprzątania zapraszam: KOSTKA, KIWIC, KIWIC, KĘTRZYŃSKI.

18-25.03

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

18. 03. – 25. 03. 2012

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18. 03. 2012

8.00

W intencji Wojciecha HAWRYŁKO z okazji 18 urodzin.

10.00

ZAKOŃZCENIE REKOLEKCJI:

Za + męża i ojca Artura NOLL w 40 urodziny.

15.00

GORZKIE ŻALE.

PONIEDZIAŁEK – 19. 03

Św. Józefa

18.00

W intencji ks. Józefa MARFIANEGO.

Za wszystkich Józefów naszej parafii i cieśli.

WTOREK 20. 03.

7.00

Za + Helenę KOSTECKĄ, rodziców i Józefa SZILLER.

ŚRODA 21. 03.

18.00

MSZA SZKOLNA: MSZA SZKOLNA: Za + Rozalię GOMOLKA w 1 rocznicę śmierci.

CZWARTEK 22. 03.

7. 00

Za + Jana Paulinę JANIK syna Romana Bernarda KOSZ i pokrewieństwo.

PIĄTEK 23. 03.

17.30

DROGA KRZYZOWA.

Za + męża Alfonsa ZINN, brata rodziców Alojzego Helenę KOCUR, syna i 2 córki i ++ KOCUR i ZINN.

SOBOTA 24. 03.

8. 00

Za + Józefa GAWLINA.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

25. 03. 2012

18.00

W intencji Aleksandry POLINOWSKI w 90 urodziny.

8.00

Za ++ SZAFRACZYK GREGER i pokrewieństwo.

10.00

Za + Waltera SŁUŻAŁEK i syna Piotra.

15.00

GORZKIE ŻALE.

Program rekolekcji

REKOLEKCJE PARAFIALNE

15 -18.03. 2012

O. KRYSTIAN PIACZKA, FRANCISZKANIN Z GÓRY SW. ANNY

Kościół naszym domem

CZWARTEK

16. 03

8.00

Za ++ LOS I DAMBIEC.

11.00

SPOTKANIE DLA DZIECI.

18.00

Za ++ z rodziny SMYKAŁA.

19. 00

SPOTKANIE DLA RODZIN.

PIĄTEK

17. 03

8.00

Za ++ PANEK, NIEUŻYŁA.

11.00

SPOTKANIE DLA DZIECI.

18.00

W intencji Józefa PRAGŁOWSKI z okazji urodzin i całej rodziny.

19. 00

ULICZNA DROGA KRZYZOWA.

SOBOTA

17. 03

8.00

Za + Jadwigę MOSLER, ++ JANIK i pokrewieństwo.

11.00

SPOTKANIE DLA DZIECI.

18.00

Za + Gertrudę PRZEZDZIENK, Jana SEUCHTER i Gerarda GRZYBEK.

19. 00

SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18. 03. 2012

8.00

W intencji Wojciecha HAWRYŁKO z okazji 18 urodzin.

10.00

ZAKOŃZCENIE REKOLEKCJI:

ZA PARAFIAN.

Za + męża i ojca Artura NOLL w 40 urodziny.

15.00

GORZKIE ŻALE.

Rekolekcje

REKOLEKCJE PARAFIALNE

O. KRYSTIAN PIECZKA, FRANCISZKANIN Z GÓRY ŚW. ANNY

Kościół naszym Domem

 

Panie, Boże mój, jedyna nadziejo moja,

wysłuchaj mnie, abym nie uległ zmęczeniu

i nie zaniechał poszukiwania Ciebie,

ale bym zawsze gorliwie szukał oblicza Twego.

Ty sam daj mi siły na poszukiwanie,

Tyś bowiem pozwolił, abym Cię znalazł,

Tyś mi dał nadzieję, że odnajdę Ciebie

coraz więcej.”

św. August

Rekolekcje (łac. recolerezbierać na nowo, powtórnie) – w katolicyzmie kilkudniowy okres

poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz spowiedź.

Poprzez wspólnie przeżyte rekolekcje możemy zastanowić się, czym jest życie; pochylić się

nad jego niepowtarzalnością oraz pomyśleć o tym, jak szybko ono mija, i co po nas zostanie…?
Być może moje doświadczenia i przemyślenia pomogą właśnie Tobie odnaleźć to co jest najważniejsze,

a niejednokrotnie zagubione w tym szalonym biegu za uciekającym czasem i różnymi mirażami…
Nie tylko chcę o tym mówić, nie tylko pocieszać, ale pokazywać własnym życiem, że niemożliwe może stać się rzeczywistością.

List pasterski Biskupa Opolskiego na Wielki Post 2012

Drodzy Diecezjanie,

nasze drogi, po których się poruszamy bywają różne, lepsze i gorsze. Podobnie nasze ścieżki życia są proste i kręte, prawe i nieuczciwe. Natomiast drogi Pana – jak przypomina refren psalmu responsoryjnego – to łaska i wierność. Bóg kroczy drogą łaski i wierności.

Nawet wówczas, gdy w odpowiedzi na niegodziwe postępowanie ludzi Bóg dokonał dzieła zniszczenia, okazał łaskę Noemu, człowiekowi, który żył z Nim w przyjaźni. Zawierając z nim przymierze, Bóg zobowiązał się na zawsze, że „już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię” (Rdz 9, 11). I odtąd Bóg stale i na różne sposoby okazuje nam swoją łaskę, tzn. pochyla się nad nami, przebacza nam, okazuje nam swoje wsparcie, przychylność, życzliwość, co więcej – miłosierdzie, czyli szczególną potęgę miłości, która jest większa niż nasz grzech i nasza niewierność (enc. Dives in misericordia, nr 4).

W ten sposób Bóg jest nam Ojcem i kształtuje nasze życie dziecka Bożego, z nas, żywych kamieni, buduje Kościół jako duchową świątynię, a także sanktuaria „Kościoła domowego”, którymi są chrześcijańskie rodziny oparte na sakramentalnym związku małżeńskim. Zasadniczy „wkład” Boga w te wspaniałe rzeczywistości, które są naszym udziałem, jest właśnie taki: wieloraka Boża łaska, a także wierność Boga, czyli Jego pewne stanie przy nas, zawsze w naszej obronie i z myślą o naszym dobru.

Rzecz jasna, to wspaniałe „bogactwo z niebios” przewyższa wszelkie wartości. Świat nie jest w stanie zaoferować nic cenniejszego. Musi nam więc bardzo zależeć, by z wielkiego potencjału Bożej łaski i wierności niczego nie zaniedbać. Św. Augustyn podpowiada: „Pomyśl, że Bóg pragnie napełnić cię miodem; lecz jeśli pełen jesteś octu, gdzież złożysz miód? Trzeba wylać dotychczasową zawartość naczynia, trzeba oczyścić naczynie nawet za cenę trudu, za cenę mozołu, aby stało się podatne na przyjęcie nowej zawartości”.

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci, w tym bardzo prostym obrazie można uchwycić zasadniczy sens wielkanocnej pokuty. Nie ulega wątpliwości, że życiodajnym „miodem” dla nas jest Boża łaska i Jego wierność. W naszym sercu zdołamy jednak tylko tyle dobra zmieścić, ile w nim miejsca. Stąd konkretne zadanie, do którego niniejszym listem chcę Was zachęcić i zmobilizować: Trzeba swe serce na nowo otworzyć, oczyścić, rozszerzyć je i uporządkować!

Otwarciu serca Bogu służy kontemplacja męki i śmierci Jezusa, a także rozważanie słowa Bożego. Gdy karmimy się słowem Bożym, Duch Święty leczy i umacnia nasze serca tak, że gotowe są przyjąć Boga, zaś rozpamiętywanie ran i śmierci Jezusa kruszy nasze serca; poruszeni miłością Pana otwieramy Mu drzwi. Dlatego bardzo Was wszystkich proszę, byście nie szczędzili czasu i podjęli wysiłek przychodzenia do swojej świątyni na wielkopostne nabożeństwa Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Niech udział w nich będzie pełen wiary, skruchy i wdzięczności. Otwierajmy też co dnia Pismo Święte, wczytujmy się nabożnie w słowa Pana, aby Boży Duch mógł pobudzać nasze serca do nawrócenia i przemiany.

Podejmijmy też trud bardziej gruntownego oczyszczenia serca. Jego konkretnymi elementami są: wieczorny rachunek sumienia i żal za grzechy oraz praktyka postu, to znaczy praca nad sobą, która polega na zwalczaniu tego wszystkiego, co nas od Boga oddziela: grzechów, nieuporządkowanych pragnień, zaniedbań w czynieniu dobra. Są to czynności, które powinniśmy stale praktykować, a w Wielkim Poście podnieść jakość ich stosowania. Przy tym trzeba pamiętać, że zasadniczym środkiem oczyszczenia, którego nie da się niczym zastąpić, jest sakrament pokuty i pojednania. Przystąpienia doń nie można traktować rutynowo, na zasadzie spełnienia obowiązku. Stanowi wielką łaskę dla nas. Bóg oczyszcza nas z brudów grzechu i jedna z sobą, okazując nam swoje miłosierdzie. Dlatego dobrze jest przystąpić do konfesjonału na początku Wielkiego Postu, by dysponować stanem łaski uświęcającej w czynieniu wielkanocnej pokuty, a potem raz jeszcze przed Wielkim Czwartkiem, aby z czystym sercem i w komunii z Bogiem przeżywać Triduum Paschalne i cały okres wielkanocny. Przy tym pamiętajmy, że owocne korzystanie z sakramentu pojednania domaga się solidnego spełnienia pięciu warunków: rachunku sumienia, żalu za grzechy, mocnego postanowienia poprawy, szczerej spowiedzi oraz zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu.

A co mam na myśli, gdy mówię o potrzebie poszerzenia i uporządkowania serca? Chodzi o to, aby w naszym sercu nie zabrakło miejsca, i to pierwszego miejsca, dla Boga, i aby w naszym sercu było jak najwięcej miejsca dla tego, co Bóg stworzył: dla człowieka, rodziny i Kościoła.

W przyznaniu pierwszego miejsca Bogu, aby królował w naszym sercu, rzeczą niezwykle ważną jest coniedzielna Msza św. i codzienna modlitwa, jako podstawowa forma komunikowania się z Bogiem. Jej brak czy niedosyt pokazuje, że są w naszym życiu rzeczy ważniejsze niż Bóg, a takiego stanu rzeczy nie można bagatelizować, bo z czasem się o Bogu zapomina i spycha się Go na margines życia. Trzeba więc, byśmy w okresie Wielkiego Postu zrewidowali swój system wartości, tak aby Boga postawić w sercu ponad wszystko. Bez takiego podporządkowania wszystkiego Bogu nie sposób opanować codziennej pogoni za pieniądzem, sukcesem, sławą i znajdywać należyty czas dla Boga. Trzeba też wielkiej dyscypliny woli, aby w kształtowaniu życia modlitwy nie zmogło nas znużenie, zniechęcenie, czy lenistwo.

Bardzo ważne jest także i to, aby w odpowiedzi na łaskę i wierność Boga mieć jak najwięcej miejsca w sercu dla Kościoła. Chodzi o umiłowanie tajemnicy trwania w Chrystusie, która jest z Boga i urzeczywistnia się w nas, i oznacza nasz udział w Boskim życiu. Pieśń Com przyrzekł Bogu podpowiada, że mieć serce dla Kościoła znaczy: dochowywać zobowiązań zaciągniętych na chrzcie, słuchać Kościoła i trwać w jego świętej wierze. Mieć w sercu jak najwięcej miejsca dla Kościoła, znaczy też brać aktywny udział w jego życiu i misji zbawienia, angażować się w jego dzieła nauczania, uświęcania i posługę miłości, odpowiedzialnie troszczyć się o jego rozwój. Kochać Kościół znaczy też stawać w jego obronie i powierzać Bogu w modlitwie jego aktualne problemy i wyzwania. Wszystkie te zadania – bardzo trudne, ale jakże ważne – chciejcie, Drodzy Diecezjanie, na nowo rozważyć w swoich sercach i podjąć w rodzinach, we wspólnotach zakonnych i parafialnych. Będzie wtedy więcej miejsca dla Kościoła nie tylko w naszych sercach.

W swoim dziele O istocie miłości św. Maksym Wyznawca pisze: „Szczęśliwy człowiek, który potrafi kochać wszystkich bez różnicy”. Wiemy jednak, jak trudno o taką miłość w sercu. Stąd wiele form wykluczenia społecznego, nie tylko biednych, uzależnionych, czy nieuleczalnie chorych. Bywa, że brakuje serca dla najbliższych. Nieraz nie ma miejsca dla dziecka w pożyciu małżeńskim i miejsca dla rodziców w domu, który wcześniej zbudowali. Jednak łaska i wierność Boga wobec każdego człowieka nie pozwalają na akceptację takiego stanu rzeczy. Przynaglają nas do podejmowania wysiłku miłowania jak Bóg, czyli każdego, bez względu na osoby, i miłowania, jak nakazał Chrystus, tzn. aż po miłość nieprzyjaciół.

O niektórych formach okazywania tak rozumianej miłości bliźniego mówi papież Benedykt XVI w tegorocznym orędziu na Wielki Post. Przypomina, że okazujemy bliźniemu miłość, gdy świadczymy mu konkretne dobro i troszczymy się o jego dobro duchowe, a także wówczas, gdy nie milczymy w obliczu zła, które się w nim ujawnia, i podejmujemy trud upomnienia grzesznika. Od siebie dodam, że tych konkretnych aktów miłości nie może zabraknąć nade wszystko w naszych rodzinach.

Kończąc swój list, Drodzy Diecezjanie, zwracam się do Was z prośbą, o jak najwięcej serca dla siebie nawzajem w pożyciu małżeńskim i w rodzinie, wobec współmałżonka, dzieci, rodziców i teściów, w domach zakonnych i na plebaniach. Cóż będą znaczyły najszczytniejsze nawet wysiłki ascetyczne, jeśli nie okażemy sobie nawzajem więcej ciepła i miłości? Pan Jezus wzywa nas przecież do kroczenia Jego drogami, a są nimi łaska i wierność. Nie chodzi bynajmniej o prezenty ani wielkie deklaracje. Łaskawość Boga wyraża się w konkretnych aktach pochylenia się nad nami, okazywania nam miłosierdzia, a Jego wierność – w postawie bycia z nami na dobre i na złe. Podobnie i my okażmy sobie jak najwięcej serca w formie drobnych gestów dobroci i miłości, dzielenia nawzajem trosk i radości. Krótko mówiąc, zadbajmy o jak najwięcej miejsca w sercu dla swojej rodziny.

W całym kontekście poruszonych treści, na czas refleksji i wdrażania w życie wielkanocnej pokuty, dedykuję Wam słowa Pana wypowiedziane do Samuela: „Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. Mając tego świadomość, podejmijcie z zapałem trud przemiany serca: otwarcia go, oczyszczenia, rozszerzenia i uporządkowania. Na ten trud z całego serca Wam błogosławię.

Wasz biskup

† Andrzej Czaja

Opole, 20 lutego 2012 r.

POPIELEC

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

19. 02. – 26. 02. 2012

1.

Dziś VII Niedziela Zwykła. Ostatnia niedziela przed Wielkim Postem. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu tzw. Czterdziestogodzinne Nabożeństwo, przed Wielkim Postem – od 9.00 do 10.00 i od 11.00 do 15.00. O 15.00 Nabożeństwo Eucharystyczne. Kolekta specjalna

2.

Adoracja także w poniedziałek i wtorek od 14.00 – 18.00.

3.

W środę POPIELEC, który rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Obowiązuje post ścisły. Posypanie głowy popiołem. Przesuwamy w Wielkim Poście akcent z postu na inne praktyki pokutne. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od uczestnictwa w zabawach. To czas przygotowania do Wielkiej Nocy.

4.

Zapraszam na nabożeństwa wielkopostne. W piątek Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych. W niedzielę Gorzkie Żale. Homilie głosić będzie wikariusz kozielski ks. Marcin UTZIG. Rekolekcje wielkopostne w dniach15 – 18 marca wygłosi O. Krystian PIECZKA, franciszkanin z Góry św. Anny.

5.

Zapraszam na Msze Święte w tygodniu. Pamiętajmy o systematycznej Komunii Świętej. W ciągu tygodnia okazja do spowiedzi.

6.

Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

7.

Do sprzątania zapraszam: PAJĄK, CZUJ SZAFARCZYK, CEBULA.

POPIELEC

ŚRODA POPIELCOWA

I znów – jak co roku – Kościół zaprasza nas do wejścia w liturgiczny okres Wielkiego Postu.

Posypiemy głowy popiołem i… No właśnie! I co dalej? Czym będzie różnić się nasza wielkopostna codzienność od dni karnawału?

Czy tylko nie urządzaniem tzw. hucznych zabaw? Po pierwsze, człowieku, żaden ksiądz do niczego Cię nie zmusza.

Jesteś wolny, to znaczy możesz wybierać. Co więcej, jako osoba musisz wybierać. A po drugie, pomyśl choć przez chwilę:

Być może proponowany przez Kościół czas Wielkiego Postu jest czymś dobrym dla Ciebie, dla Twojego życia. św. Paweł powiada,

że „wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1 Kor 6,12). Chrześcijaństwo, katolicyzm wskazują na Boga, który w Jezusie Chrystusie

objawił nam nie jakiś abstrakcyjny system filozoficzno-moralny, ale objawił nam prawdę o naszym zbawieniu, prawdę o ludzkim szczęściu,

czyli o tym, co tak naprawdę przynosi korzyść. A największą korzyść przynosi nam – głosi Ewangelia – zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu,

prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. On jedyny powrócił z cmentarza żywy i powiedział „Pokój wam!”. Wierzysz w to czy nie?

Jakakolwiek odpowiedź na to pytanie stawia przed Tobą inne, na które warto uczciwie sobie odpowiedzieć. Wzruszenie ramion wskazywałoby bowiem

na duchową tępotę, z której – w imię własnego człowieczeństwa – trzeba jak najszybciej się wyzwolić.

III NIEDZIELA WIELKIRGO POSTU

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

04. 03. – 11. 03. 2012

PONIEDZIAŁEK – 05. 03

18.00

Za ++ Piotra i Małgorzatę NORDWIG, Martę Leona KOMOR i pokrewieństwo.

WTOREK 06. 03.

7.00

W intencji rodzin MALERCZYK, JASIULEK.

ŚRODA 07. 03.

18.00

MSZA SZKOLNA: Za ++ Teodozję Bolesława DAROWSKI, Annę Ludwika POSTOLSKI, Innocenty ROKSZTAJN i pokrewieństwo.

CZWARTEK 08. 03.

7. 00

PIĄTEK 09. 03.

17.30

DROGA KRZYŻOWA.

W intencji Patrycji RYPAŁA z okazji 18 urodzin.

W intencji Damiana JANIK z okazji 18 urodzin.

SOBOTA 10. 03.

8. 00

Za + Waltera PIOSEK w 1 rocznicę śmierci.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

11. 03. 2012

18.00

8.00

Dziękczynna w intencji Sylwii STRUŻYNA od rodziców.

10.00

W intencji Małgorzaty SZEFER w 70 urodziny.

15.00

GORZKIE ŻALE.

II NIEDZIELA WIELKIEGP POSTU

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

26. 02. – 04. 03. 2012

PONIEDZIAŁEK – 27. 02

18.00

Za + Józefa PRÓBA, Franciszka Jadwigę KLAJNOWSKI, Henryka ZIEGERT i pokrewieństwo.

WTOREK 28. 02.

7.00

ŚRODA 29. 02.

18.00

MSZA SZKOLNA: Za + Marię Tadeusza KLIMEK, Korneliusza Jadwigę BUJAK i pokrewieństwo.

CZWARTEK 01. 03.

7. 00

PIĄTEK 02. 03.

17.30

DROGA KRZYŻOWA.

Za + Alfreda HERICH w 7 rocznicę śmierci.

SOBOTA 03. 03.

8. 00

Za ++ SZAFRACZYK, WOLKE.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

04. 03. 2012

18.00

W intencji rodziny KRÓLEWICZ.

CHRZEST: CZOLLEK Anastazja.

8.00

10.00

W intencji Pawła SCHAEFER z okazji 80 urodzin.

15.00

GORZKIE ŻALE.

POPIELEC

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

19. 02. – 26. 02. 2012

PONIEDZIAŁEK – 20. 02

14.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

18.00

W intencji Eleonory z okazji imienin, męża i całej rodziny.

WTOREK 21. 02.

14.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

18.00

ŚRODA POPIELCOWA

22. 02. 2012

7.00

18.00

Za + Adelajdę CZERNER pokrewieństwo CZERNER, FILUSZ, MASLANKA.

CZWARTEK 23. 02.

7. 00

PIĄTEK 24. 02.

17.30

DROGA KRZYŻOWA.

Za + Roberta KONIECZNY w 1 rocznicę śmierci.

SOBOTA 25. 02.

8. 00

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

26. 02. 2012

18.00

Za + Edmunda PRZEZDZIENK i ++ z rodziny.

8.00

W pewnej intencji.

10.00

Za ++ Eleonorę i Brygidę MROZEK.

15.00

GORZKIE ŻALE.