PRYMICJE

CZEKAMY NA PRYMICJANTA W NIEDZIELĘ O 11.00

U NAS W REŃSKIEJ WSI!!!!!!!!!!!

GRATULEJMY WYBORU DROGI ŻYCIOWEJ I CZEKAMY NA TWE PRYMICYJNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO…..

WIELKI CZWARTEK

BIERZCIE I JEDZCIE TO JEST CIAŁO MOJE…

 

 

BIERZCIE I PIJCIE TO JEST KREW MOJA…