BOZE CIAŁO

UROCZYSTOSC NAJSWIETSZEGO CIALA I KRWI PANSKIEJ

BĄDŹŻE POZDROWIONA HOSTYJO ŻYWA

W KYÓREJ JEZUS CHRYSTUS BÓSTWO UKRYWA

WNIEBOWSTAPIENIE

CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE

 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.

Idę Wam przygotowa mieszkanie.

REKOLEKCJE

 

REKOLEKCJE PARAFIALNE – CZAS ODNOWY

„RODZINA – Szkołą Wiary nadziei i miłości”

 

 

Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje i jak je mamy przeżywać, najlepiej będzie zacząć od tego,

skąd się wzięło oznaczające je słowo. A wzięło się ono z języka łacińskiego: od re-colligo oznaczającego 

„znowu zbierać, przyjmować, odzyskać” (w formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, opamiętać się”)

lub też od re-colo – „na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”.

Chodziłoby więc o powrót do czegoś, powtórne rozważenie, zajęcie się czymś jeszcze raz. Czym?

Naszym życiem. A szczególnie nasz rekolekcjonista O. Henryk Kałuża, werbista, w Roku Rodziny przypomni nam,

że każda rodzina to szkoła w której się uczymy wiary nadziei i miłości.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

SZUKASZ DROGI??????

 

JEZUS POWIEDZIAŁ:   JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ I ŻYCIEM

NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA JAK TYLKO PRZEZE MNIE. (J 14,1-12)

dobry pasTERZ

JA JESTEM BRAMĄ OWIEC

 

MÓDLMY SIĘ O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE A SZCZEGÓLNIE ZA NASZEGO KRZYSZTOFA,

KTÓRY PRZYGOTOWUJE SIĘ DO ŚWIĘCEŃ DIAKONATU

TYDZIEŃ BIBLIJNY

TYDZIEŃ BIBLIJNY

” Ani jedna kreska ani jedna jota

nie zmieni się w Piśmie

aż się wszystko spełni”!!!!