NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

„RÓŻANIEC TO SKARB,

KTÓRY TRZEBA NA NOWO ODKRYĆ”

ŚW. JAN PAWEŁ II

ZAPRASZAMY CODZIENNIE NA GODZ. 17.30

WE WTOREK O 7.30 A W SOBOTE O 8.30

NIEDZIELA GODZ. 15.00

Sakramenty

Sakramenty Święte

1. Sakrament Chrztu Świętego

tekst

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mat 28, 19)

Chrzest św. jest to oierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, w którym człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wraz z łaską uświęcającą czyni nas członkami Kościoła. Pan Jezus ustanowił chrzest św. po swym zmartwychwstaniu i polecił apostołom udzielać go innym następującymi słowami: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.; uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. (Mt 28, 19-20). Chrzest jest koniecznie potrzebny do zbawienia (daje pierwszy raz łaskę uświęcającą) i z wyraźnego rozkazu Chrystusa: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy będzie potępiony” Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to Kościół zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże wobec tych dzieci i do modlitwy za nie. Chrztu można udzielić tylko raz w życiu (wyciska na duszy niezatarte znamię) i jest on ważny nawet wtedy, gdy był przyjęty i innej wspólnocie chrześcijańskiej. W razie niebezpieczeństwa śmierci nieochrzczonego każda osoba (nawet niewierząca) może udzielić mu chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i trzykrotnie poleje wodę głowę kandydata, mówiąc: „N. (tu wymienia imię) Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Informacje na piśmie o udzielonym „chrzcie z wody” należy przekazać do parafii rodziców dziecka. Przy chrzcie są obecni również chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest, a po chrzcie mają wspierać rodziców w staraniu o to, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. Dziwne wydaje się sprowadzanie roli chrzestnych przede wszystkim czy jedynie do zakresu obdarzania chrześniaka prezentami.

  1. Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący!!! katolicy, którzy ukończyli 16 lat, byli bierzmowaniinie i nie żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich.
  2. Chrzestni z kancelarii parafii, w której mieszkają, winni dostarczyć zaświadczenie zezwalające im na bycie chrzestnym oraz potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi św. Chrzestnymi mogą być osoby przeciwnych płci (w wyjątkowych wypadkach wystarczy jeden chrzestny). Rodzice przynoszą ze sobą metrykę urodzenia dziecka dziecka.

 

 

17 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

27. 07. – 03. 08. 2014

 

17 NIEDZIELA ZWYKŁA

27. 07. 2014

18.00

W intencji Anny GERMAŃSKIEJ z okazji imienin o zdrowie.

8.00

 

10.00

 

PONIEDZIAŁEK – 28. 07

18.00

W intencji rodziny Elmara FLEGEL.

WTOREK – 29. 07.

8.00

 

ŚRODA – 30. 07.

18.00

Za + Agnieszkę PAZUREK w 3o dzień po śmierci.

CZWARTEK – 31. 07.

8.00

 

PIĄTEK – 01. 08.

8.00

W intencji Róż Różańcowych.

18.00

 

SOBOTA – 02. 08.

8.00

W intencji Waltera LOS z okazji 70 urodzin.

18 NIEDZIELA ZWYKŁA

03. 08. 2014

18.00

Za + Józefa WAWRO i rodziców z obu stron.

8.00

Za + Engelberta FLEGEL rodziców Alojzego i Klarę KOWACZEK.

10.00

ROCZEK: Wiktor CZERNER.

 

 

BOZE CIAŁO

UROCZYSTOSC NAJSWIETSZEGO CIALA I KRWI PANSKIEJ

BĄDŹŻE POZDROWIONA HOSTYJO ŻYWA

W KYÓREJ JEZUS CHRYSTUS BÓSTWO UKRYWA

WNIEBOWSTAPIENIE

CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE

 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.

Idę Wam przygotowa mieszkanie.

REKOLEKCJE

 

REKOLEKCJE PARAFIALNE – CZAS ODNOWY

„RODZINA – Szkołą Wiary nadziei i miłości”

 

 

Żeby zrozumieć, czym są rekolekcje i jak je mamy przeżywać, najlepiej będzie zacząć od tego,

skąd się wzięło oznaczające je słowo. A wzięło się ono z języka łacińskiego: od re-colligo oznaczającego 

„znowu zbierać, przyjmować, odzyskać” (w formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, opamiętać się”)

lub też od re-colo – „na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”.

Chodziłoby więc o powrót do czegoś, powtórne rozważenie, zajęcie się czymś jeszcze raz. Czym?

Naszym życiem. A szczególnie nasz rekolekcjonista O. Henryk Kałuża, werbista, w Roku Rodziny przypomni nam,

że każda rodzina to szkoła w której się uczymy wiary nadziei i miłości.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

SZUKASZ DROGI??????

 

JEZUS POWIEDZIAŁ:   JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ I ŻYCIEM

NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA JAK TYLKO PRZEZE MNIE. (J 14,1-12)