RÓŻANIEC

RATUNEK DUSZY


Dogłębnie tę tajemnicę ukazuje nam obraz „Sąd Ostateczny” z Kaplicy Sykstyńskiej. Wśród mnogości postaci namalowanych

przez Michała Anioła jedna szczególnie przykuwa naszą uwagę– człowiek, którego Duch Boży wyciąga z otchłani, jest uczepiony różańca.

Michał Anioł szczególnie wierzył w moc różańca, dlatego pokazał, że to dzięki niemu człowiek jest w stanie uniknąć mąk piekielnych.

Na sądzie ostatecznym to właśnie modlitwa różańcowa będzie naszym ratunkiem. Wszystko to stanie się dzięki wstawiennictwu Maryi.

Skąd ta pewność? Maryja wielokrotnie w objawieniach podkreślała wagę modlitwy różańcowej.

Błogosławionemu Alanowi de Rupe przekazała specjalne obietnice dotyczące różańca. Maryja wskazała na tę modlitwę,

jako na broń piękna, która jest w stanie zniszczyć zło i występek. Wszystkim odmawiającym różaniec obiecała,

że nie umrą nieprzygotowani i że z czyśćca wyprowadzi ich dusze. Najważniejsze jednak jest to, że Maryja, osoby wiernie odmawiające różaniec,

nazywa prawdziwie swymi dziećmi, a tym samym braćmi i siostrami Jezusa. Ogólnie, jak się wylicza, było około 200 objawień różańcowych,

w których Maryja zachęcała do nieustannej modlitwy, m.in. w Lourdes, Gietrzwałdzie, czy w Fatimie: „Módlcie się różańcem – ta modlitwa zbawia świat”

RÓŻANIEC

POTĘGA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ


PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK O 17.30
WTOREK O 7.30
SOBOTA O 8.30
NIEDZIELA O 15.00

KIERMASZ

28 URODZINY NASZEGO KOŚCIOŁA

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta,

a wy nią jesteście. (1 Kor 3,16-23)

SREBRNY JUBILEUSZ

SREBRNY JUBILEUSZ !!!!!!

GORĄCE PODZIĘKOWANIA
PANU BOGU ŻE WYBRAŁ WŁAŚNIE MNIE
“BÓG ZAPŁAĆ” : RODZICOM RODZEŃSTWU I CAŁEJ RODZINIE
PARAFIANOM MOJEJ OBECNEJ RODZINIE ZA WSZELKĄ ŻYCZLIWOŚĆ I WSPÓŁPRACĘ
MOIM PRZYJACIOŁOM
GOŚCIOM

I WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO !!!!!!!!!!!!!

Św. Urban

Urban I – święty Kościoła katolickiego, papież w okresie od 222 do 230.

PATRON DUCHOWEGO WZROSTU.

Wzmiankowany jest przez Euzebiusza w jego historii oraz imię jego wymienione jest w Coemeterium Callisti, ale o jego życiu niewiele wiadomo.

Jego ojciec miał na imię Poncjan i był Rzymianinem. Za pontyfikatu Urbana I panował cesarz Aleksander Sewer (222-235) i był to czas wolny od prześladowań.

W brewiarzu katolickim mówi się o licznych nawróconych, między którymi są św. Cecylia, jej mąż św. Walerian i jego brat św. Tyburcjusz.

Według podania św. Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra. Uważany jest za męczennika,

zginął 23 maja przez ścięcie głowy, a pogrzebany został na Coemetarium Praetextati, jednak nie znajduje to potwierdzenia w źródłach.

Na miejscu męczeństwa św. Cecylii, na Trastevere, kazał zbudować kościół w którym spoczywają szczątki patronki muzyki.

Według Martyrologium św. Hieronima został pochowany na w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia.

Znaleziono tam płytę grobową z jego imieniem zapisanym greckimi literami.W średniowieczu w związku z rozwojem kultury agrarnej był jednym z najbardziej popularnych świętych.

W jego dzień błogosławiono pola. Jest patronem winiarzy, winnej latorośli, ogrodników, dobrych urodzajów.

Przedstawiany jest z w szatach pontyfikalnych i tiarze, a jego atrybutami są: kielich, krucyfiks, księga, miecz, winne grono, winne grono na księdze.