OFIAROWANIE PAŃSKIE

NASZA PANI GROMNICZNA

 

“O Panno Prześliczna 
Gromniczna 
Po ogień Twój święcony 
Wiszący nad woskiem gromnic 
Przez kolą
cy i wyjące
 wilki
Idę bez wszelkiej obrony…” 

/K. Iłłakowiczówna ” Wilk Gromniczny”/

RÓŻANIEC

RATUNEK DUSZY


Dogłębnie tę tajemnicę ukazuje nam obraz „Sąd Ostateczny” z Kaplicy Sykstyńskiej. Wśród mnogości postaci namalowanych

przez Michała Anioła jedna szczególnie przykuwa naszą uwagę– człowiek, którego Duch Boży wyciąga z otchłani, jest uczepiony różańca.

Michał Anioł szczególnie wierzył w moc różańca, dlatego pokazał, że to dzięki niemu człowiek jest w stanie uniknąć mąk piekielnych.

Na sądzie ostatecznym to właśnie modlitwa różańcowa będzie naszym ratunkiem. Wszystko to stanie się dzięki wstawiennictwu Maryi.

Skąd ta pewność? Maryja wielokrotnie w objawieniach podkreślała wagę modlitwy różańcowej.

Błogosławionemu Alanowi de Rupe przekazała specjalne obietnice dotyczące różańca. Maryja wskazała na tę modlitwę,

jako na broń piękna, która jest w stanie zniszczyć zło i występek. Wszystkim odmawiającym różaniec obiecała,

że nie umrą nieprzygotowani i że z czyśćca wyprowadzi ich dusze. Najważniejsze jednak jest to, że Maryja, osoby wiernie odmawiające różaniec,

nazywa prawdziwie swymi dziećmi, a tym samym braćmi i siostrami Jezusa. Ogólnie, jak się wylicza, było około 200 objawień różańcowych,

w których Maryja zachęcała do nieustannej modlitwy, m.in. w Lourdes, Gietrzwałdzie, czy w Fatimie: „Módlcie się różańcem – ta modlitwa zbawia świat”