NIEDZIELA PALMOWA

NIEDZIELA PALMOWA MEKI PAŃSKIEJBłogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie i chwała na wysokościach
.
(Łk 19,28-40)

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

NIEDZIELA  OSKARŻANIA

Jezus rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie!
Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
(J 8,1-11)

HABEMUS PAPAM

MAMY NOWEGO PAPIEŻA
FRANCISZKA

Jorge Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires. Ukończył studia chemiczne. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1958 roku.

Później studiował nauki humanistyczne, filozofię, literaturę i psychologię, a w Colegio del Salvador w Buenos Aires – teologię.
W 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był dyrektorem duchownego Colegio del Salvador w Cordobie i rektorem Colegio Maximo San José w San Miguel.
Papież Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej w 2001 r.

IV NIEDZIELA WIELKIRGO POSTU

NIEDZIELA SYNA MARNOTRAWNEGO

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem.
(Łk 15,1-3.11-32)

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

NIEDZIELA SZUKANIA OWOCÓW

Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję
Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw;
ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. (Łk 13,1-9)

NIEDZIELA PRZEMIENIENIA

NIEDZIELA PRZEMIENIENIA

Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi.
Gdy jeszcze to mówił,
zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!
(Łk 9,28b-36)

NIEDZIELA KUSZENIA

Kuszenie Jezusa


Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i Duch prowadził Go po pustyni przez czterdziesci dni.Był tam kuszony przez diabła. W tych dniach nic nie jadł i po ich upływie był głodny.

Wtedy powiedział do Niego diabeł: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem”. Jezus mu odpowiedział: “Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek.

Następnie wyprowadził Go wysoko i w jednej chwili pokazał Mu wszystkie królestwa świata. Powiedział do Niego diabeł: “Dam Ci tę całą władzę i jej przepych, ponieważ mnie ona została powierzona i

mogę ją dać komu chcę. Jeśli więc oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje”. Na to Jezus mu odpowiedział: “Napisano: Panu Bogu twemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego bedziesz czcił”.

Wtedy zaprowadził Go do Jeruzalem i postawił na szczycie świątyni. Powiedził do Niego: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć sie w dół. Przecież napisano: Swoim aniołom wyda polecenie o Tobie,

żeby Cię strzegli, oraz: na rękach będa Cię nosić, abyś nie uraził o kamień swojej nogi”. Jezus mu odparł: “Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana twego Boga”.

Gdy diabeł skończył Go kusić, odstapił od Niego aż do czasu.     


Ewangelia wg Św. Łukasza, 4, 1-13


 


NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

ZAPRASZAMY :

NA DROGĘ KRZYŻOWĄ W KAŻDY PIĄTEK O 17.30.


NA GORZKIE ŻALE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZ. 14.00
KAZANIE PASYJNE WYGŁOSI KS. PROBOSZCZ Z KOŹLA JANUSZ IWAŃCZUK.