III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

NIEDZIELA SZUKANIA OWOCÓW

Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję
Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw;
ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. (Łk 13,1-9)

NIEDZIELA PRZEMIENIENIA

NIEDZIELA PRZEMIENIENIA

Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi.
Gdy jeszcze to mówił,
zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!
(Łk 9,28b-36)

NIEDZIELA KUSZENIA

Kuszenie Jezusa


Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i Duch prowadził Go po pustyni przez czterdziesci dni.Był tam kuszony przez diabła. W tych dniach nic nie jadł i po ich upływie był głodny.

Wtedy powiedział do Niego diabeł: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem”. Jezus mu odpowiedział: “Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek.

Następnie wyprowadził Go wysoko i w jednej chwili pokazał Mu wszystkie królestwa świata. Powiedział do Niego diabeł: “Dam Ci tę całą władzę i jej przepych, ponieważ mnie ona została powierzona i

mogę ją dać komu chcę. Jeśli więc oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje”. Na to Jezus mu odpowiedział: “Napisano: Panu Bogu twemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego bedziesz czcił”.

Wtedy zaprowadził Go do Jeruzalem i postawił na szczycie świątyni. Powiedził do Niego: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć sie w dół. Przecież napisano: Swoim aniołom wyda polecenie o Tobie,

żeby Cię strzegli, oraz: na rękach będa Cię nosić, abyś nie uraził o kamień swojej nogi”. Jezus mu odparł: “Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana twego Boga”.

Gdy diabeł skończył Go kusić, odstapił od Niego aż do czasu.     


Ewangelia wg Św. Łukasza, 4, 1-13


 


NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

ZAPRASZAMY :

NA DROGĘ KRZYŻOWĄ W KAŻDY PIĄTEK O 17.30.


NA GORZKIE ŻALE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZ. 14.00
KAZANIE PASYJNE WYGŁOSI KS. PROBOSZCZ Z KOŹLA JANUSZ IWAŃCZUK.

POPIELEC

POSYPUJEMY GŁOWY POPIOŁEM
BO Z PROCHU EJSTEŚMY I W PROCH SIE OBRÓCIMY.

40godzinne Nabożeństwo

Nabożeństwo czterdziestogodzinnenabożeństwo w Kościele katolickim, związane z końcem okresu karnawału i przygotowaniem do Wielkiego Postu.

Jego inspiracją jest biblijna symbolika liczby 40 – jest to zarówno okres 40 dni postu Jezusa na pustyni, jak też – według tradycji – czas 40 godzin przebywania Jezusa w grobie.

Swoimi początkami sięga ono okresu późnego średniowiecza i miało początkowo charakter czterdziestogodzinnego postu połączonego z modlitwą.

W obecnie obowiązującej formie pojawiło się w końcu XVI wieku. Nabożeństwo to ma obecnie charakter pokutny i ekspiacyjny.

Ma ono być wynagrodzeniem za wszystkie grzechy popełnione. Zaczyna się ono w niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie Wielkigo Postu,

a kończy się we wtorek wieczorem przed Popielcem. Jego istotą jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Ma ono ożywić pobożność wiernych, a także być przygotowaniem do pokutnego okresu wielkiego postu.

Adoracja zawsze jest zakorzeniona w liturgii eucharystycznej, dlatego jest ono zaczynane lub kończone Mszą Świętą.

MB Gromniczna

NASZA PANI GROMNICZNA

Gromnica od wieków towarzyszyła umierającym, zapalano ją i stawiano w oknie w czasie wichury, piorunów, chroniła od wszelkich nieszczęść i kataklizmów. Gromnica wisiała zwykle wraz z palmą poświęconą na poczesnym miejscu w głównej izbie.
Przystrojona wianuszkami paliła się przed obrazem Matki Bożej w każde maryjne święto.
Ludzie mocno wierzyli, że Maryja ogrzeje ich płomieniem świecy i nie pozwoli zginąć z zimna, głodu i chorób. Ta niezłomna wiara pozwalała przeżyć im niejeden życiowy zakręt.
Niech w dzisiejszym świecie rozpali się na nowo w ludzkich sercach, a gromnica niech zapłonie jasnym blaskiem podczas różnych zagrożeń (burz, trzęsień ziemi, powodzi).
Ona naprawdę chroni,

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dziekuję Ci, Panie, źe dajesz mi odczuć dobroć mojej babci.
Daj jej, Panie, zdrowie i wiele lat życia.
Zobacz, Panie, jakie spracowane ręce ma moja babcia,
a każda zmarszczka to znak jej pracy i cierpienia.
Bądź dla niej, Panie, nadzieją, pociechą i nagrodą.

Dziękuję Ci, Panie, za mojego dziadka.
Daj mu, Panie, jeszcze dużo lat,
bo bardzo mi potrzeba jego modlitwy i pomocy.
A gdy słabnąć będą jego oczy, jego słuch i sił mu zbraknie,
ja będę jego radosnym wsparciem.

Daj im dni spokojne. Niech odpoczną wśród nas,
bo wszystko, co mamy, jest owocem pracy ich dobrych rąk. Amen.