ROK WIARY

ROK  WIARYw Kościele katolickim okres rozpoczynający się 11 października 2012 roku,
w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a kończący w Uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. W dzień rozpoczęcia mija także
20 lat od opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego
i obradować będzie Synod Biskupów nad kwestią nowej ewangelizacji. Ogłoszony został przez
papieża Benedykta XVI w liście apostolskim w formie motu proprio Porta fidei wydanym 11 października 2011 roku.

W założeniu papieża Rok wiary ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego

na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary,

które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych,

którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan. Papież zaznacza, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary

w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnie,

żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary

wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary.

CZUWANIE

PLAN CZUWANIA 22.09.2012

Kościół Wniebowzięcia NMP w Koźlu

(SOBOTA/NIEDZIELA)

20:00 Powitania, rozśpiewka

20:30 Konferencja

21:15 Przerwa, kawa

22:00 Adoracja, spowiedź (zapraszamy kapłanów)

00:00 Msza Św. niedzielna

ok. 1:15 Zakończenie

DZIĘKUJEMY BOGU ZA ZBIORY

DOŻYNKI PARAFIALNE

Błogosław, Boże, rolnika dłoni
Nie dopuść nigdy nań głodu.
Gdy sieje, niech mu skowronek dzwoni
Gdy zbiera, użycz mu chłodu.
Błogosław ludziom, którzy Twą wolę
Spełnią w bratniej miłości.
Jasną im ciszą opromień dolę:
Twój anioł niech u nich gości.
…  Amen

Bóg zapłać” Starostom Dożynkowym Krystianowi i Sybilli CIBIS oraz wszystkim mieszkańcom z ulic:

GÓRNEJ, HARCERSKIEJ, PRZYJACIÓL, SPOKOJNEJ, DWORCOWEJ, ZWIĄZKOWEJ i BRZEGOWEJ

za trud, wysiłek podjęty w celu przygotowania naszych Parafialnych Dożynek.

NASZE RÓŻE RÓŻAŃCOWE

RÓZA ŚW. URBANA

1.   POGODA MARIA                                   1.   POGODA MARIA                         1.   POGODA MARIA                                                             
2.   MALERCZYK STANISŁAWA               2.   POGODA MARIA                         2.
3.   SZEFER ELZBIETA                                3.   POGODA MARIA                         3.
4.   RUSECKA ANTONINA                          4.   POGODA MARIA                         4.
5.   MORAWIEC GETRRUDA                      5.   POGODA MARIA                         5.
6.   KOWALSKA ADELA                              6..  POGODA MARIA                         6.
7.   SŁUŻAŁEK PAULINA                            7.   POGODA MARIA                         7.
8.   HADAMEK TERESA                               8.                                                           8.
9.   SŁUPINA GERTUDA                               9.                                                           9.
10. TRZPIOT IRENA                                    10.                                                           10.
11.  SKRZYPEK HELENA                           11.                                                           11.
12.  DUDEK HELENA                                  12.                                                          12.
13.  MARZEC DANUTA                               13.                                                          13.
14.  HERICH MARIA                                    14.                                                          14.
15.  ROKSTEIN ŁUCJA                                15.                                                           15.
16.  PLISZKO ELŻBIETA                             16.                                                           16.
17.  CEBYULA ELŻBIETA                           17.                                                           17.
18.  KOWALSKA ELŻBIETA                       18.                                                           18.
19                                                                     19.                                                          19.
20.                                                                    20                                                            20.

1.   POGODA MARIA                                   1.   POGODA MARIA                         1.   POGODA MARIA                                                             
2.   MALERCZYK STANISŁAWA               2.   POGODA MARIA                         2.
3.   SZEFER ELZBIETA                                3.   POGODA MARIA                         3.
4.   RUSECKA ANTONINA                          4.   POGODA MARIA                         4.
5.   MORAWIEC GETRRUDA                      5.   POGODA MARIA                         5.
6.   KOWALSKA ADELA                              6..  POGODA MARIA                         6.
7.   SŁUŻAŁEK PAULINA                            7.   POGODA MARIA                         7.
8.   HADAMEK TERESA                               8.                                                           8.
9.   SŁUPINA GERTUDA                               9.                                                           9.
10. TRZPIOT IRENA                                    10.                                                           10.
11.  SKRZYPEK HELENA                           11.                                                           11.
12.  DUDEK HELENA                                  12.                                                          12.
13.  MARZEC DANUTA                               13.                                                          13.
14.  HERICH MARIA                                    14.                                                          14.
15.  ROKSTEIN ŁUCJA                                15.                                                           15.
16.  PLISZKO ELŻBIETA                             16.                                                           16.
17.  CEBYULA ELŻBIETA                           17.                                                           17.
18.  KOWALSKA ELŻBIETA                       18.                                                           18.
19                                                                     19.                                                          19.
20.                                                                    20                                                            20.